Μόνος

Μόνος για ακόμη μια φορά, εγώ με τις σκέψεις και τις απορίες μου. Φίλοι από τα παλιά. Μια στάλα πίκρας, 2 γιατί και εναπόθεση ελπίδας στην κακή μου μνήμη. Ίσως το αύριο να ξημερώσει καλύτερο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>